AFCA

Arena, rename and shame

De afgelopen twee jaar valt op de tribunes van de Arena steeds vaker de volgende vraag te horen: ‘Welke idioot houdt de naamsverandering van de Amsterdam Arena in Johan Cruijff Arena nou tegen?’

Al snel wordt dan met de beschuldigende vinger gewezen naar de sponsoren en bestuurders van de Arena zelf, terwijl tegelijkertijd maar klakkeloos wordt aangenomen dat Ajax zelf ‘natuurlijk’ groot voorstander is om Johan Cruijff verdiende eerbetoon te geven.

Maar is die aanname wel terecht? Speelt Ajax niet toch een veel dubieuzere rol dan dat we denken?

De ondernemingsstructuur van de Arena is niet de eenvoudigste: het stadion (de Arena) is in bezit van Stadion Amsterdam N.V., en wordt geëxploiteerd door de gelijknamige C.V. De financiering van het gebouw en de exploitatie daarvan, komt met name van de founders Staatsloterij, Coca Cola, ABN AMRO, Philips (inderdaad ja), Ballast Nedam, KPN en de RAI. Het valt nooit helemaal uit te sluiten, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat één of meerdere van deze leningsverstrekkers de optie tot koop van de naam van de Arena is verleend (“Philips-arena”). Hooguit is dit recht verkregen als onderpand voor de verstrekte financiering. Gezien de gezonde financiële situatie van de Arena, is dat onderpand op dit moment echter niet relevant.

Binnen Stadion Amsterdam N.V. vindt vrijwel alle besluitvorming over de Arena zelf plaats. Wie binnen deze N.V. invloed en zeggenschap heeft, is daarmee ook medeverantwoordelijk voor de grote schande die nu plaatsvindt rondom de naam van de Arena. De N.V. kortom, is de plaats delict.

Stadion Amsterdam N.V. kent een bestuur én een raad van commissarissen, waarbij het ene orgaan het andere controleert -vaak onder het genot van een chic diner en heel veel wijn.

De aandelen van de N.V. zijn gecertificeerd, wat wil zeggen dat het eigendom van de aandelen ligt bij een Stichting (STAK), die vervolgens certificaten uitgeeft. Dergelijke certificaten geven het recht op de economische baten vanuit de N.V. maar zonder de inspraak zoals aandeelhouders die wél hebben. De beslissingsbevoegdheid ligt grotendeels bij het bestuur van de Stichting, dat in het geval van de Arena -niet toevallig- vrijwel geheel bestaat uit dezelfde mensen die in de raad van commissarissen van de N.V. zitten (waaronder Hans Zwarts en Aat Schouwenaar). Zonder enig gevoel voor voetbalhistorie, sentiment of clubliefde in hun donder spreken de verschillende organen  voortdurend het vertrouwen in elkaar uit, alles gericht op maar één belang: dat van de echte machthebbers over de Arena.

De certificaten van de N.V. worden gehouden door de gemeente Amsterdam (48%), Ajax (13,2%) en diverse personen en instanties (met elk een beperkt belang, totaal 38,8%). Zoals gezegd hebben certificaathouders normaal geen inspraak in de besluitvorming. Bij de Stadion Amsterdam N.V. en de de verbonden Stichting ligt dat echter anders. Op basis van de afspraken (vastgelegd in de aktes van certificering) hebben Ajax  en de Gemeente  weldegelijk inspraak in het beleid binnen de N.V. (en C.V). Deze zeggenschap van Ajax zal zelfs nog verder toenemen, aangezien in 2017 een voorcontract met de Gemeente is gesloten voor de overdracht van nog eens 23% van de certificaten aan Ajax, op iets langere termijn gevolgd door nog eens 20%.  De prijs hiervoor ligt bovendien flink onder de marktwaarde. En dat is niet zo gek, aangezien de waarde van de Arena staat of valt met de aanwezigheid van de hoofdhuurder: Ajax…

Alles wijst erop dat de club Ajax een enorme invloed heeft op de Arena en dus op de eventuele beslissing deze te vernoemen naar de grondlegger van onze club. Voor de ultra-trage voortgang kan één hele goede reden worden gegeven: Ajax heeft een enorm belang bij het -goedkoop- in handen krijgen van een meerderheidsbelang van de Arena, om daarna de naam daarvan tegen een hoge prijs te kunnen verkopen. Geen sponsor, founder of andere partij is op dit moment geïnteresseerd, alleen Ajax heeft de macht, de ambitie én het geduld om eerst een meerderheidsbelang in de Arena te bemachtigen, om vervolgens, nadat de huidige ‘storm’is gaan liggen, de volle verkoopwinst binnen te slepen.

De vraag is vervolgens wie er binnen Ajax zeggenschap heeft bij dergelijke ingrijpende besluitvorming. Het antwoord luidt: de bestuursraad van de Vereniging Ajax, die een meerderheid van de aandelen houdt in Ajax N.V., op haar beurt weer certificaathouder van…de Arena.

De bestuursraad wordt voorgezeten door Hennie Henrichs, en Ajax-watchers weten dan genoeg.  Als grootste machthebber binnen Ajax heeft Henrichs moeten kiezen tussen een grote opbrengst voor Ajax -en zijn eigen zakken- vanuit de verkoop van de naam van de Arena, óf ruimte geven aan het eerbetoon voor Johan Cruijff, de man die al decennia wordt gehaat en dwarsgezeten door Hennie Henrichs en enkele van zijn loopjongens. De keuze van Henrichs laat zich raden, de naamsverandering lijkt verder weg dan ooit.

De constatering dat Ajax er zelf (deels) schuldig aan is dat de naam Johan Cruijff Arena er nog steeds niet is, is ronduit misselijkmakend. Zeker als men bedenkt dat zich onder de loopjongens van Henrichs ook enkele zogenaamde oude vrienden van Cruijff bevinden (Hoi Dickie!. Hoi Tonnie!). Ongetwijfeld verblind door hebzucht en machtswellust, hebben zij zich ook in déze walgelijke soap voor het karretje van Enge Hennie laten spannen.

Johan Cruijff verdient zijn naam pontificaal op de Arena. En een nog pontificaler standbeeld ernaast. Alle echte Ajax-fans zouden er alles aan moeten doen om te voorkomen dat de gifslangen die onze club op dit moment aan het kapotmaken zijn, dit eerbetoon niet ook definitief zullen verpesten.

Dat zou namelijk de allergrootste schande uit de Ajax-geschiedenis betekenen.

Sorry, Johan, sorry.

RECTOR STAM || AFCA CBS || WZAWZDB

 

7 Reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *