AFCA

Verslag Directie AFC Ajax NV en AFCA Supportersclub

Verslag Directie AFC Ajax NV en AFCA Supportersclub

Aanwezig:

Ajax NV:
Dolf Collee directielid, Marc Overmars directielid,  Edwin van der Sar  directielid,Jeroen Slop directielid, Dennis Bergkamp lid Technisch Hart

  1. Henk Voors werknemer Ajax

AFCA Supportersclub :
Seal voorzitter AFCA Supportersclub
Sander Huisman vicevoorzitter AFCA Supportersclub

‘Zorgen om Ajax clubcultuur’

Verslag van het gesprek dat het bestuur van de AFCA Supportersclub voerde met de voltallige directie Ajax en Dennis Bergkamp, naar aanleiding van de problemen in het Technisch Hart en de naderende arbitragezaak tussen Ajax en hoofd opleiding Wim Jonk.

Ingrijpen onvermijdelijk

Na een klein voorstelrondje (dit was tevens de eerste kennismaking met Dolf Collee als statutair Directeur van Ajax), legde Dolf Collee uit dat de situatie met Wim Jonk vooral een arbeidsconflict is tussen werkgever en werknemer. Zij kwamen er onderling niet uit en daarom is een arbitragezaak bij de KNVB aangespannen. Het is een onvermijdelijke situatie volgens hem, die is ontstaan in de afgelopen anderhalf jaar. De Directie geeft aan zich aan de procedure te houden zoals zij begin september (bij de bekendmaking van de nieuwe rollen van Collee en Van der Sar) met alle betrokkenen, inclusief de RVC, hebben afgesproken. Daarbij is ingrijpen in de huidige situatie onvermijdelijk, de huidige situatie heeft al te lang voortgesudderd. Wim Jonk bleef, ondanks herhaaldelijke pogingen, weigeren aan tafel te schuiven bij overleggen van het Technisch Hart.

Functioneren Technisch Hart

De aanwezige leden van het Technisch Hart (Overmars en Bergkamp) geven aan dat dit verder goed functioneert. Dennis Bergkamp geeft aan dat voetbal altijd leidend is geweest voor alle besluiten die het Technisch Hart nam, zoals ook de bedoeling is volgens de weg die is ingeslagen. Wat wel vanaf het begin af aan speelde is de discussie geweest over taken en bevoegdheden. Hierbij geeft Bergkamp aan dat het strak definiëren van ieder zijn bevoegdheden, zal leiden tot het afbakenen van ieders gebied wat ten koste zal gaan van een intensieve samenwerking tussen betaald voetbal en de jeugdopleiding. Juist Bergkamp is neergezet als verbindingsman daarin. Marc Overmars geeft daarbij nadrukkelijk aan, dat het nooit de intentie is geweest breedteaankopen te doen, maar gerichte aankopen, totdat er vanuit de jeugd betere spelers doorstroomden. Dat aankopen daarbij echter worden beoordeeld als breedteaankopen, wordt veroorzaakt door de stormachtige ontwikkeling van een aantal doorgestroomde talenten. Overmars geeft aan dat het vertrouwen binnen het Technisch Hart onderling is afgenomen en dat zit hem persoonlijk en emotioneel heel hoog.

Cultuurbewaker

Bergkamp geeft aan dat hij zich verantwoordelijk voelt om de Ajax clubcultuur te bewaken. Hij heeft deze taak ook speciaal binnen het Technisch Hart. Als 17 jarige jongen debuteerde hij als jongen van de club in het 1e elftal onder Cruijff, hij weet precies wat de Ajax clubcultuur inhoudt. Hij geeft aan dat juist die cultuur hem zorgen baart door de ontwikkelingen binnen de jeugdopleiding, het inrichten van de trainingen binnen de jeugdopleiding en de te nadrukkelijke rol van performancetrainers. Hij herkent de Ajax clubcultuur steeds minder bij de trainers en de andere werknemers die de afgelopen jaren zijn binnengekomen bij de opleiding. Het zit Bergkamp dwars dat vaak in de pers en media verschijnt dat het plan Cruijff alleen maar door die mensen binnen de jeugdopleiding kan worden uitgevoerd, terwijl juist hij maar ook meerdere anderen prima weten hoe het plan Cruijff uitgevoerd moet worden. Hij is er vanaf het eerste moment bij betrokken en hij zal zich ook altijd hard blijven maken voor de visie en de uitgangspunten die erbij horen.
Oplossing

De AFCA Supportersclub vraagt de Directie of er een oplossing nog mogelijk is zodat Wim Jonk binnenboord blijft en van de arbitragezaak wordt afgezien. De Directie geeft hierbij nadrukkelijk aan dat praten altijd kan, maar dat al veel en verschillende pogingen zijn ondernomen door bijvoorbeeld Michael Kinsbergen, Edwin van der Sar, Tscheu la Ling, het bedrijf BCG en Dolf Collee. De kloof is echter steeds groter geworden (tussen Jonk en de overige leden van het Technisch Hart). De AFCA Supportersclub heeft begrepen dat Wim Jonk bereid is om weer in gesprek te gaan met de Directie. Dit wordt bevestigd. De AFCA Supportersclub geeft met klem aan te hopen op een oplossing en af te zien van de arbitragezaak. Supporters willen Ajax niet weer voor de rechter zien, dit is in de laatste jaren te vaak gebeurd. De leden van het Technisch Hart geven aan dat de oplossing van de huidige situatie alleen zit in een goed functionerend Technisch Hart. Daarin geloven de aanwezige leden sterk. Wim Jonk zal daarbij weer aan tafel moeten schuiven, taken en bevoegdheden zullen op papier moeten staan, zonder een strikte afbakening daarvan. En zonder mensen die niet binnen de Ajax clubcultuur passen, zij zouden Ajax moeten verlaten. Ze zijn nu nauw betrokken bij de Ajax jeugdopleiding en geven ze aan het plan Cruijff uit te voeren maar ze zijn een blokkade geweest voor een goed functionerend en samenwerkend Technisch Hart.

Bestuur AFCA Supportersclub

Noot van de redactie:

Het bestuur van de AFCA Supportersclub heeft aan de Directie gevraagd, wat de status is van het gesprek met Wim Jonk en of deze inmiddels heeft plaatsgehad. Hierop komt Ajax nog terug.

Door tijdsgebrek zijn wij niet in staat geweest dit verslag eerder te plaatsen. Alle bestuursleden van de AFCA SC doen dit op vrijwillige basis naast hun baan. Vrijwilligerswerk voor AFCA SC doen wij uit liefde voor de club en kost veel tijd. We willen benadrukken dat tijdens dit gevoerde gesprek er geen onderhandelingen hebben plaatsgevonden over zaken die wij als AFCA SC gerealiseerd willen hebben. Als AFCA SC hebben wij ook met de bestuursraad gezeten. Ook dit verslag volgt. Tot slot hebben een aantal supporters een meeting met de stewards bijgewoond. Ook dit verslag volgt. Als AFCA SC streven we er naar vaker bij dit soort meetingen te zijn en hierbij een groter aantal supporters uit te nodigen.

Sander, AFCA Supportersclub

 

4 Reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *